Sołtys i Rada Sołecka


Sołtys – Joachim Pieczka

tel. 603418019


Rada Sołecka:

Eugeniusz Wrodarczyk, Andrzej Felner, Marcin Nowacki,

Marzanna Miśkiewicz, Krystyna Pioseczny, Ewa Ocipińska – Grzywacz, Jerzy Świtala,