Papieskie intencje modlitewne – marzec 2023 r.

Herb papieża Franciszka

Za ofiary nadużyć.

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

Papieskie intencje modlitewne są owocem refleksji Ojca Świętego nad aktualnymi wydarzeniami na świecie oraz efektem rozmów z osobami spotkanymi podczas wizyt papieskich. Intencje te są odpowiedzią na różne wyzwania i trudności przed którymi stoją ludzie różnych kontynentów. Wpisują się też w misyjną i pasterską funkcję Kościoła – są owocem rozeznania papieża na temat tego, co jest kluczowe dla Kościoła i Świata w danym momencie. Zazwyczaj jest to jedna intencja miesięcznie. Wyznaczana jest ona w następującym kluczu: raz jest to intencja powszechna, a drugi raz związana z ewangelizacją. Czasem jednak – gdy wymaga tego sytuacja – Ojciec Święty może dodać drugą intencję modlitewną na dany miesiąc. Jest ona wówczas związana z bieżącymi wydarzeniami na świecie lub pilnymi potrzebami, takimi jak np. pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. Celem dodatkowej intencji jest większa mobilizacja do pomocy osobom związanym z sytuacją, której intencja dotyczy.

Link do intencji modlitewnych papieża Franciszka na 2023 r. – format pdf