Papieskie intencje modlitewne – grudzień 2022

Herb papieża Franciszka

Za organizacje wolontariatu.

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka, znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Papieskie intencje modlitewne są owocem refleksji Ojca Świętego nad aktualnymi wydarzeniami na świecie oraz efektem rozmów z osobami spotkanymi podczas wizyt papieskich. Intencje te są odpowiedzią na różne wyzwania i trudności przed którymi stoją ludzie różnych kontynentów. Wpisują się też w misyjną i pasterską funkcję Kościoła – są owocem rozeznania papieża na temat tego, co jest kluczowe dla Kościoła i Świata w danym momencie. Zazwyczaj jest to jedna intencja miesięcznie. Wyznaczana jest ona w następującym kluczu: raz jest to intencja powszechna, a drugi raz związana z ewangelizacją. Czasem jednak – gdy wymaga tego sytuacja – Ojciec Święty może dodać drugą intencję modlitewną na dany miesiąc. Jest ona wówczas związana z bieżącymi wydarzeniami na świecie lub pilnymi potrzebami, takimi jak np. pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. Celem dodatkowej intencji jest większa mobilizacja do pomocy osobom związanym z sytuacją, której intencja dotyczy.

Link do intencji modlitewnych papieża Franciszka na 2022 r. – format pdf