Wytyczne

Gliwickiej Kurii Diecezjalnej

dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa
w kościołach Diecezji Gliwickiej w czasie epidemii koronawirusa.

Link do wytycznych