Komunia  św.  dla  chorych

Posługa nadzwyczajnego szafarza komunii św. będzie zawieszona od 4 grudnia 2022 r. do odwołania w związku z chorobą szafarza.

Komunia św. dla chorych jest udzielana przez kapłana podczas odwiedzin chorych w pierwszą sobotę miesiąca, od godz. 9:00, po uprzednim ogłoszeniu. Poza tym, w każdą niedzielę po porannej mszy św., przez nadzwyczajnego szafarza komunii św.

Kontakt do nadzwyczajnego szafarza komunii św.:

Leszek Sobota
tel.  695 207 115
ul. Szkolna 26/1
e-mail:  Leszek.Sobota@wp.pl