Logo_1

W mocy Bożego Ducha” to hasło programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na rok 2019.

Celem programu jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.

Chcemy w roku 2019 nawiązać więź z wszystkimi, którzy kiedykolwiek byli bierzmowani, aby sobie uświadomili, że są napełnieni Duchem Świętym i że otrzymali od Niego dary, z których powinni korzystać, przekładając je na konkretne działania i postawy – powiedział abp Wiktor Skworc – przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Rok ten będzie poświęcony misji, czyli pokazywaniu, jak realizowane jest powołanie ucznia-misjonarza, który przyjmuje od Chrystusa wezwanie do chrześcijańskiego świadectwa.