Eucharystia

Eucharystia daje życie” to hasło programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na rozpoczynający się w I-szą niedzielę Adwentu 2019 r. nowy rok liturgiczny.

Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej, przeżywanej i świętowanej, która jest źródłem misji, będzie poświęcony nowy trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce, na lata 2019 ÷ 2022

Eucharystia jest centrum życia Kościoła – jego źródłem i jednocześnie szczytem. Dlatego będziemy chcieli przeżywać ją jako tajemnicę wyznawaną, przeżywaną i świętowaną, która jest źródłem misji. Sprawując bowiem Mszę św. idziemy później do świata, żeby głosić Chrystusa, żeby dawać o Nim świadectwo

Pierwszy rok trzyletniego nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, który rozpoczyna się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu 2019 r., będzie poświęcony ukazaniu Jezusa Chrystusa jako źródła życia. Chcemy pogłębić wiedzę katechizmową o Eucharystii. Jeśli bowiem wierzymy, to trzeba jeszcze wiedzieć w co wierzymy. Choć Msza św. stanowi tajemnicę wiary, to jednak rozum ludzki może coś o niej powiedzieć na podstawie źródeł biblijnych, a zwłaszcza Ewangelii według św. Jana. Chcemy głębiej zrozumieć, że Eucharystia jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem.