Eucharystia

„Posłani w pokoju Chrystusa” – to temat programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok liturgiczny 2022, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę adwentu 2021 r. (28 listopada). Jest on finałem trzyletniego programu poświęconemu eucharystii.

Trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 realizowany jest pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Pierwszy rok przebiegał pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Tematem drugiego były słowa – „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego roku, rozpoczynającego się wraz z adwentem 2021 r., jest hasło „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Chodzi o ukazanie konsekwencji naszego czerpania z eucharystii, przyjmowania Jezusa w komunii świętej. Jesteśmy zobowiązani, by Nim żyć i dzielić się naszą wiarą z innymi.

Coraz częściej w naszym chrześcijańskim życiu ograniczamy niedzielę do jednej godziny. Dzień Pański staje się godziną Pańską. Duszpasterze zachęcają, aby domy chrześcijan stawały się wspólnotą i szkołą komunii, by była w nich obecna modlitwa domowników.