Odpis 1% podatku dochodowego na rzecz naszej parafii.

Istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. na rzecz naszej parafii. Wypełniając deklarację podatkową za 2020 r. (PIT) należy wpisać odpowiednio:

  • w polu: „Numer KRS”:                0000283966
  • w polu: „Wnioskow. kwota”:   kwotę, jeżeli nie wyliczył jej program wypełniający PIT.
  • w polu: „Cel szczegółowy”:      Parafia Czekanów
  • w polu: „Wyrażam zgodę”:        postawić znak „x”, jeżeli chcemy przekazać nasze
    dane osobowe do wiadomości parafii.

Wzór wypełnionej deklaracji podatkowej zamieszczono poniżej.

1 proc odpisu