PLAN  SPRZĄTANIA  KOŚCIOŁA  W  2019 r.

STYCZEŃ LUTYMARZEC
5 styczeń
ul. Kolejowa i ul. Zielona
2 luty
ul. Gliwicka
2 marzec
ul. Leśna
12 styczeń
ul. Leśna
9 luty
ul. 3-go Maja
9 marzec
ul. Stawowa
19 styczeń
ul. Stawowa
16 luty
ul. Szkolna
16 marzec
ul. Sadowa
26 styczeń
ul. Sadowa
23 luty
ul. Kolejowa i ul. Zielona
23 marzec
ul. Gliwicka
30 marzec
ul. 3-go Maja
KWIECIEŃ MAJCZERWIEC
LIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃ
PAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ