PLAN  SPRZĄTANIA  KOŚCIOŁA  W  2020 r.

STYCZEŃ LUTYMARZEC
4 styczeń
ul. Sadowa
1 luty
ul. Kolejowa i ul. Zielona
7 marzec
ul. 3-go Maja
11 styczeń
ul. Gliwicka
8 luty
ul. Leśna
14 marzec
ul. Szkolna
18 styczeń
ul. 3-go Maja
15 luty
ul. Stawowa
21 marzec
ul. Kolejowa i ul. Zielona
25 styczeń
ul. Szkolna
22 luty
ul. Sadowa
28 marzec
ul. Leśna
29 luty
ul. Gliwicka
KWIECIEŃ MAJCZERWIEC
4 kwiecień
ul. Stawowa
2 maj
ul. Szkolna
6 czerwiec
ul. Gliwicka
11 kwiecień
ul. Sadowa
9 maj
ul. Kolejowa i ul. Zielona
13 czerwiec
ul. 3-go Maja
18 kwiecień
ul. Gliwicka
16 maj
ul. Leśna
20 czerwiec
ul. Szkolna
25 kwiecień
ul. 3-go Maja
23 maj
ul. Stawowa
27 czerwiec
ul. Kolejowa i ul. Zielona
30 maj
ul. Sadowa
LIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃ
4 lipiec
ul. Leśna
1 sierpień
ul. 3-go Maja
5 wrzesień
ul. Sadowa
11 lipiec
ul. Stawowa
8 sierpień
ul. Szkolna
12 wrzesień
ul. Gliwicka
18 lipiec
ul. Sadowa
15 sierpień
ul. Kolejowa i ul. Zielona
19 wrzesień
ul. 3-go Maja
25 lipiec
ul. Gliwicka
22 sierpień
ul. Leśna
26 wrzesień
ul. Szkolna
29 sierpień
ul. Stawowa
PAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ