PLAN  SPRZĄTANIA  KOŚCIOŁA  W  2021 r.

STYCZEŃ LUTYMARZEC
2 styczeń
ul. Szkolna
6 luty
ul. Gliwicka
6 marzec
ul. Leśna
9 styczeń - ul. Kolejowa i ul. Zielona13 luty
ul. 3 Maja
13 marzec
ul. Stawowa
16 styczeń
ul. Leśna
20 luty
ul. Szkolna
20 marzec
ul. Sadowa
23 styczeń
ul. Stawowa
27 luty
ul. Kolejowa i ul. Zielona
27 marzec
ul. Gliwicka
30 styczeń
ul. Sadowa
KWIECIEŃ MAJCZERWIEC
LIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃ
PAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ