PLAN  SPRZĄTANIA  KOŚCIOŁA  W  2019 r.

STYCZEŃ LUTYMARZEC
5 styczeń
ul. Kolejowa i ul. Zielona
2 luty
ul. Gliwicka
2 marzec
ul. Leśna
12 styczeń
ul. Leśna
9 luty
ul. 3-go Maja
9 marzec
ul. Stawowa
19 styczeń
ul. Stawowa
16 luty
ul. Szkolna
16 marzec
ul. Sadowa
26 styczeń
ul. Sadowa
23 luty
ul. Kolejowa i ul. Zielona
23 marzec
ul. Gliwicka
30 marzec
ul. 3-go Maja
KWIECIEŃ MAJCZERWIEC
6 kwiecień
ul. Szkolna
4 maj
ul. Sadowa
1 czerwiec
ul. Kolejowa i ul. Zielona
13 kwiecień
ul. Kolejowa i ul. Zielona
11 maj
ul. Gliwicka
8 czerwiec
ul. Leśna
20 kwiecień
ul. Leśna
18 maj
ul. 3 Maja
15 czerwiec
ul. Stawowa
27 kwiecień
ul. Stawowa
25 maj
ul. Szkolna
22 czerwiec
ul. Sadowa
29 czerwiec
ul. Gliwicka
LIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃ
6 lipiec
ul. 3 Maja
3 sierpień
ul. Stawowa
7 wrzesień
ul. Kolejowa i ul. Zielona
13 lipiec
ul. Szkolna
10 sierpień
ul. Sadowa
14 wrzesień
ul. Leśna
20 lipiec
ul. Kolejowa i ul. Zielona
17 sierpień
ul. Gliwicka
21 wrzesień
ul. Stawowa
27 lipiec
ul. Leśna
24 sierpień
ul. 3 Maja
28 wrzesień
ul. Sadowa
31 sierpień
ul. Szkolna
PAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ
5 października
ul. Gliwicka
3 listopad
ul. Leśna
7 grudzień
ul. Szkolna
13 październik
ul. 3 Maja
10 listopad
ul. Stawowa
14 grudzień
ul. Kolejowa i ul. Zielona
20 październik
ul. Szkolna
17 listopad
ul. Sadowa
21 grudzień
ul. Leśna
27 październik
ul. Kolejowa i ul. Zielona
24 listopad
ul. Gliwicka
28 grudzień
ul. Stawowa
30 listopad
ul. 3 Maja