PLAN  SPRZĄTANIA  KOŚCIOŁA  W  2020 r.

STYCZEŃ LUTYMARZEC
4 styczeń
ul. Sadowa
1 luty
ul. Kolejowa i ul. Zielona
7 marzec
ul. 3-go Maja
11 styczeń
ul. Gliwicka
8 luty
ul. Leśna
14 marzec
ul. Szkolna
18 styczeń
ul. 3-go Maja
15 luty
ul. Stawowa
21 marzec
ul. Kolejowa i ul. Zielona
25 styczeń
ul. Szkolna
22 luty
ul. Sadowa
28 marzec
ul. Leśna
29 luty
ul. Gliwicka
KWIECIEŃ MAJCZERWIEC
LIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃ
PAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ