PLAN  SPRZĄTANIA  KOŚCIOŁA  W  2021 r.

STYCZEŃ LUTYMARZEC
2 styczeń
ul. Szkolna
6 luty
ul. Gliwicka
6 marzec
ul. Leśna
9 styczeń - ul. Kolejowa i ul. Zielona13 luty
ul. 3 Maja
13 marzec
ul. Stawowa
16 styczeń
ul. Leśna
20 luty
ul. Szkolna
20 marzec
ul. Sadowa
23 styczeń
ul. Stawowa
27 luty
ul. Kolejowa i ul. Zielona
27 marzec
ul. Gliwicka
30 styczeń
ul. Sadowa
31 marzec
ul. 3-go Maja
KWIECIEŃ MAJCZERWIEC
3 kwiecień
ul. 3 Maja
1 maj
ul. Stawowa
5 czerwiec
ul. Kolejowa i ul. Zielona
10 kwiecień
ul. Szkolna
8 maj
ul. Sadowa
12 czerwiec
ul. Leśna
17 kwiecień
ul. Kolejowa i ul. Zielona
22 maj
ul. 3 Maja
19 czerwiec
ul. Stawowa
24 kwiecień
ul. Leśna
29 maj
ul. Szkolna
26 czerwiec
ul. Sadowa
LIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃ
3 lipiec
ul. Gliwicka
7 sierpień
ul. Stawowa
4 wrzesień
ul. Szkolna
10 lipiec
ul. 3 Maja
14 sierpień
ul. Sadowa
11 wrzesień
ul. Kolejowa i ul. Zielona
17 lipiec
ul. Szkolna
21 sierpień
ul. Gliwicka
18 wrzesień
ul. Leśna
24 lipiec
ul. Kolejowa i ul. Zielona
28 sierpień
ul. 3 Maja
25 wrzesień
ul. Stawowa
31 lipiec
ul. Leśna
PAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ
2 październik
ul. Sadowa
6 listopad
ul. Leśna
4 grudzień
ul. 3 Maja
9 październik
ul. Gliwicka
13 listopad
ul. Stawowa
11 grudzień
ul. Szkolna
16 październik
ul. 3 Maja
20 listopad
ul. Sadowa
18 grudzień
ul. Kolejowa i ul. Zielona
23 październik
ul. Szkolna
27 listopad
ul. Gliwicka
25 grudzień
ul. Leśna
30 październik
ul. Kolejowa i ul. Zielona