PLAN  SPRZĄTANIA  KOŚCIOŁA  W  2023 r.

KWIECIEŃ
MAJ CZERWIEC
1 kwietnia
ul. Gliwicka