O PARAFII

Dekanat: Zabrze Mikulczyce

Adres:
42-677 Czekanów, ul. Stawowa 1
tel.   +48   509  079  477
e-mail:   sf_czekanow@kuria.gliwice.pl

Proboszcz:
Ks. Piotr Sklarek, mgr teologii
ur. 20.12.1972, Lubliniec, święc. 18.05.2002, Gliwice, ust. 01.11.2013

Data poświęcenia kościoła parafialnego: 26.05.1991

Odpust w kościele parafialnym: 4 maja

Wieczysta adoracja: w kościele parafialnym: 14 maja

Liczba mieszkańców: 782,
Liczba wiernych: 724

Ulice należące do parafii: 3-go Maja, Gliwicka 1-24, Kolejowa, Leśna, Rajska, Sadowa, Stawowa, Szkolna, Zielona

Księgi metrykalne: Parafia prowadzi księgi chrztów od 1991 roku oraz księgi ślubów i zgonów od 1994 roku

Cmentarz: przy parafii św. Jadwigi w Ziemięcicach

Szkoły i przedszkola: Szkoła Podstawowa w Czekanowie

Z historii:
Od wieków Czekanów związany był z parafią w Ziemięcicach. W 1915 roku przy ulicy Szkolnej mieszkańcy wznieśli niewielką kaplicę pw. św. Floriana. Od 1965 roku w kapliczce rozpoczęto sprawować Msze św. w niedziele i święta, natomiast w tygodniu sprawowano Mszę św. szkolną dla dzieci. W 1980 roku ks. dziekan Wiktor Pielesz (proboszcz parafii św. Jadwigi w Ziemięcicach) zapalił tutejszych mieszkańców do idei budowy kościoła. 15.04.1981 roku kuria diecezjalna w Opolu rozpoczęła starania u władz cywilnych, dotyczące wydania zgody na budowę punktu katechetycznego w Czekanowie. Kamień węgielny do świątyni poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki na Górze Św. Anny 21.06.1983 roku. W latach 1984–91 wybudowano w Czekanowie zespół sakralny, obejmujący kościół i dom parafialny. Pierwszą Mszę św. w nowo wybudowanym kościele sprawowano w Pasterkę 24.12.1989 roku. Kościół konsekrował biskup pomocniczy z Opola Jan Bagiński 26 maja 1991 roku, nadając mu za patrona św. Floriana. 14 września 1997 roku wyłączono Czekanów z parafii w Ziemięcicach i dołączono do parafii Matki Boskiej Różańcowej w Grzybowicach. Przez wiele lat posługę duszpasterską w Czekanowie pełnił ks. proboszcz Marian Krojenka z Grzybowic. Biskup Gliwicki Jan Wieczorek, dekretem z dnia 7.10.2009 roku, erygował samodzielną placówkę duszpasterską w Czekanowie, nadając jej status samodzielnej parafii.

 

Nr parafialnego konta bankowego: 38 1020 2368 0000 2502 0313 7775

Tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego