Zarząd
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „FLORIAN” Czekanów

 

zaprasza członków na

Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze

Zebranie odbędzie się 17 listopada (czwartek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Czekanowie

 

Leszek Sobota

Sekretarz Zarządu