Sołtys i Rada Sołecka


Sołtys – Wiesław Morawski


Rada Sołecka:

Jerzy Świtala
Joachim Pieczka
Andrzej Felner
Ewa Ocipińska
Aleksandra Drzazga
Kerstin Czmok
Eugeniusz Wrodarczyk