Rezerwacja boiska


Osoby chętne do korzystania z boiska o sztucznej nawierzchni, proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie (tel. 32 230 6578) lub u dyrektora szkoły (tel. kom. 783 967 933).

Harmonogram korzystania z boiska jest do wglądu na tablicy ogłoszeń na parterze budynku szkoły.

Obowiązują nastepujące stałe rezerwacje boiska:

  1. Poniedziałek – piątek: 8:00 – 14:30 (lekcje WF Szkoły Podstawowej w Czekanowie)
  2. Środy: 19:00 – 21:00 (rezerwacja prywatna)
  3. Piątki: 14:30 – 17:00 (treningi ULKS „FLORIAN”, Czekanów)