Uwagi do projektu studium zagospodarowania przestrzennego


W związku z licznymi, negatywnymi uwagami mieszkańców Czekanowa, zgłaszanymi do projektu studium zagospodarowania przestrzennego, Stowarzyszenie wniosło uwagi do projektu studium w trybie przewidzianym w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 11, ust. 11.

Uwagi dotyczyły:

  • przeznaczenia terenów wokół Czekanowa, znajdujących się po wschodniej stronie autostrady A1, na cele strefy wspierania i rozwoju biznesu i zaplanowanie dla nich podstawowego przeznaczenia: „dopuszczalne tereny koncentracji usług, magazynów, składów, usług handlu, rzemiosła, centra logistyczne …”,
  • lokalizacji cmentarza u zbiegu DK 78 i linii tzw. kolei piaskowej”.

Kopie wniesionych uwag zamieszczamy poniżej:

tereny_logist_str_1

tereny_logist_str_2tereny_logist_str_2

 

 

 

 

 


Leszek Sobota (tel. 695 207 115)
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Czekanowa
e-mail: stowarzyszenie-czekanow@wp.pl