Harmonogram wywozu odpadów 2021

Właściciel posesji jest zobowiązany do wystawienia pojemnika na odpady oraz worków przed posesję najpóźniej do godz. 4.00. Pojemniki, które w dniu wywozu nie zostaną wystawione przed posesję, nie będę opróżnione. Zgłoszenia braku odbioru oraz innych uwag należy dokonywać najpóźniej do 3 dni po terminie planowanego odbioru.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
27 styczeń
23 luty
23 marzec
27 kwiecień
26 maj
24 czerwiec
27 lipiec
24 sierpień
28 wrzesień
26 październik
25 listopad
23 grudzień

Odpady wielkogabarytowe
19 marzec
1 październik